Voice Dialogue: Angst omarmen en meenemen op je pad

Angst je leven laten bepalen of zelf de regie nemen

Als je veel last hebt van angst kan dit je leven bepalen. Angst heeft een functie, maar door omstandigheden kan het zijn doel voorbij schieten. Vaak ontstaat dit in de kindertijd. Het is zinvol om je angst onder ogen te zien, de oorzaak te erkennen en je angst, wat vaak een bang kind is, meer te nemen op je pad. Zo krijg je weer de regie over je leven. Voice Dialogue is een mooie methode om dit te bereiken.

Wat is angst

Leeuw als constante bron van angst
Angst is een fysieke reactie van het lichaam op gevaar. Hormonen zorgen ervoor dat je spieren, hart en longen in staat zijn je te helpen om te vluchten of te vechten. Een derde reactie is bevriezen waardoor een eventuele bedreiger geen aandacht aan je schenkt. Nadat het gevaar is geweken, worden je lichaamsfuncties weer normaal. Er zijn een aantal basisangsten, zoals angst voor de dood of angst om je ouders te verliezen als kind, maar de meeste leer je gedurende je leven aan. De opslag van de informatie vindt plaats in wat we het primitieve brein noemen. Vanuit dit deel van het brein worden ook de signalen gegeven om op gebeurtenissen te reageren. Bijvoorbeeld als je je brandt aan vuur, dan weet je dat daar uit de buurt moet blijven. Maar ook waarschuwingen worden opgeslagen.

We zijn allemaal wel eens ergens bang voor. Angst is nuttig voor onze overleving, zodat we geen onnodige risico’s nemen. Je stopt voor een afgrond en rent weg voor gevaar of bent bang voor iets onbekends. Maar angst kan ook (onnodig) ingeprent zijn, door een gebeurtenis toen je nog jong was of doordat je ouders angsten bij zich droegen en deze op jou overdroegen. Op volwassen leeftijd zijn deze angsten vaak niet meer reëel, hoewel het wel zo voelt.

Inprenting van angst

Een vrouw leefde als jong meisje in de tropen en een vriendje van haar was overleden aan een onbehandelde worminfectie. Deze hadden zich zo vermenigvuldigd dat hij erdoor was gestikt. Toen ze bij hem ging kijken op de begrafenis zag ze de wormen uit zijn mond en neus kruipen en is ze vreselijk geschrokken. Vanaf dat moment associeerde ze wormen met een dodelijk gevaar en de rest van haar leven had ze een doodsangst voor wormen. Dit verhaal vertelde ze aan haar dochter, waardoor zij ook een angst ontwikkelde voor wormen. Haar angst stond niet in verhouding tot het gevaar dat ze opleveren en was bovendien niet gerelateerd aan een gebeurtenis. Het is een inprenting van angst zonder feitelijke dreiging.

Voorgaande situatie is een bewuste overdracht, maar het kan ook onbewust gebeuren. Voor een jong kind is het belangrijk dat er ouders of verzorgers zijn, omdat het voor zijn overleving noodzakelijk is. Ouders zijn niet altijd beschikbaar door eigen trauma’s, een slechte relatie of ander omstandigheden. Kinderen doen er alles aan om te zorgen dat ouders beschikbaar zijn. Ze kunnen gaan pleasen, heel erg hun best doen of ziek worden, zodat de ouders aandacht schenken. Ze kunnen lasten gaan dragen voor hun ouders waardoor ze niet vrij zijn om een eigen leven te leiden. En op de achtergrond blijft een angst dat de ouders niet beschikbaar zijn. Dit leidt tot inprenting en stress.

Ouders kunnen ook door ziekte niet beschikbaar zijn of jong overlijden. Gemis of verlies van een ouder op jonge leeftijd heeft veel impact. Voor jonge kinderen is de pijn van dit gemis niet te dragen en om er mee om te gaan wordt de pijn bevroren of bedekt met schuldgevoelens, boosheid en angst. Deze gevoelens worden vervolgens weer bedekt en zo ontstaan er schilden het kind tot volwassenheid te kunnen leiden.
Op latere leeftijd kunnen triggers deze oude pijn en angst aanraken. Gebeurtenissen die er niets mee te maken hebben kunnen dan emoties oproepen. In het genoemde voorbeeld zijn dat de wormen die wel zijn terug te voeren. Bij onbewuste angsten kunnen de triggers in eerste instantie niet zijn terug te voeren. Bijvoorbeeld als je vader je sloeg en je was bang voor hem en je komt later iemand tegen die op hem lijkt, dan kan je bang zijn voor deze persoon zonder dat je weet waarom.

Angsten omarmen en overwinnen

Maak je de angst voor een leeuw groter dan hij in werkelijkheid isWat is er nodig om angsten onder ogen te zien, te omarmen of te overwinnen? Is de situatie levensbedreigend dan is natuurlijk duidelijk dat je daar naar moet handelen. Is dat niet zo, dan is het belangrijkste dat je je angst erkent en onder ogen ziet.

Vervolgens volgt zelfobservatie en onderzoek. Stel je jezelf de vraag of het een reële angst is door naar de feiten te kijken. Is de angst afkomstig van een oud trauma? Kan je de ouder gevoelens toelaten? Wil je je laten leiden door je angst of niet? Beide keuzes zijn goed. Het gaat erom dat je bewuste keuzes maakt. Het is prima om iets niet te doen omdat je bang bent, maar je kan ook de steun van een vertrouwd persoon vragen om je ergens doorheen te helpen. Als je op deze manier te werk gaat betekent overigens niet je geen angsten meer hebt. Je kunt ze zelfs sterker ervaren omdat ze niet meer onderdrukt worden. Je wordt niet meer gevangen gehouden door je angsten, maar hebt de vrijheid om keuzes te maken terwijl je je angst voelt. Er ontstaat een integratie van denken, voelen en doen.

Er zijn verschillende methodes om te leren omgaan met oude angsten, waaronder Voice Dialogue en Familieopstellingen. Neem voor meer informatie contact op. Of lees meer:

Wijzigingsdatum | 13-02-2022 12:19