Helende Massage, Voice Dialogue en Fibromyalgie

Een holistische aanpak van Fibromyalgie

Bij veel aandoeningen zoals fibromyalgie is de (fysieke) oorzaak vaak onduidelijk en is behandeling binnen het reguliere medisch circuit maar beperkt mogelijk. Een holistische Natuurgeneeskundige Therapie kan een bijdrage leveren aan de aanpak van het probleem. In dit artikel vertelt een cliënt over haar ervaringen met Helende massage en Voice Dialogue. Zij heeft geluisterd naar de ‘stem van fibromyalgie’ met verrassende resultaten.

Wat is Fibromyalgie

Fibromyalgie is een aandoening waarbij spierpijn en drukpijnlijke plekken voorkomen, rondom gewrichten en bij peesaanhechting. Dit zijn aantoonbare specifieke plekken verspreid over het lichaam die ook wel tenderpoints worden genoemd. Vaak gaat Fibromyalgie samen met slaapproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn. Bij bloedonderzoek en röntgenonderzoek worden geen ontstekingen of slijtage gevonden, zoals bij reumatoïde artritis. Daarom wordt Fybromyalgie ook wel ‘weke delen reuma’ genoemd, om onderscheid te maken. De status als ziektebeeld is nog omstreden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd langdurige psychische stress, een virale of bacteriële infectie, een zware bevalling en erfelijkheid. Therapie bestaat uit pijnstillende medicatie, antidepressiva, het leren omgaan met pijnklachten en stress en het gedoseerd leren bewegen.

De natuurgeneeskundige aanpak bij Fibromyalgie

In mijn natuurgeneeskundige therapie gebruik ik verschillende werkmethoden zoals Helende Massage en Voice Dialogue. Helende Massage brengt je meer in contact met je lichaam en je gevoel. Voice Dialogue helpt je om meer inzicht te krijgen in jezelf en je onbewuste delen. Vanuit mijn holistische visie is alles met elkaar verbonden en is het zinvol om te communiceren met al je delen, om in balans te zijn. Ik werk daarbij met de stoelmethode, waarbij delen van jezelf op verschillende stoelen plaatsnemen, zodat je ze kunt ervaren en hun kwaliteiten en beweegreden duidelijk worden. Dat kunnen lichaamsdelen zijn, maar ook rollen die je inneemt, of een aandoening als Fybromyalgie. Het kan heel verrassend zijn om hier naar te luisteren. Om toe te lichten hoe dit kan uitwerken volgt een interview met een cliënt.

Anke

Anke kwam bij me omdat ze meer zelfinzicht en acceptatie wilde, ze had last van stemmetjes in haar hoofd, was alert en wantrouwend in relaties en soms moeilijk benaderbaar. Ze was perfectionistisch, had een groot verantwoordelijkheidsgevoel, had moeite om ruimte in te nemen en grenzen aan te geven en ze ging vaak over haar eigen grenzen. Ze had last van Fybromyalgie, waarvan de pijnklachten na de geboorte van haar eerste kind erger waren geworden. Bij onderzoek was geconstateerd dat haar gewrichten hypermobiel waren. Daarnaast had ze vragen over werk en zingeving. Ik heb een vijftal sessies met haar gedaan, waarbij Helende Massage en Voice Dialogue elkaar afwisselden. We hebben onder ander gesproken met ‘Fybromyalgie’ wat verrassende inzichten aan het licht bracht.

Welke hulpvraag had je?

“Ik wilde meer verbinding tussen mijn gevoel en mijn verstand. Ik had veel last van stemmetjes in mijn hoofd en ben hiervoor al bij een psycholoog geweest, maar ik bleef in mijn hoofd zitten. Ik was op zoek naar een praktische aanpak, buiten het ‘harde circuit’ en massage sprak me aan. Ik wist niet wat Helende Massage was, maar ik stond er wel voor open.

Wat heb je aan de Helende Massage gehad met betrekking tot je Fibromyalgie?

“Ik heb het als heel prettig ervaren en het maakte me er van bewust dat ik niet goed was gegrond en niet stevig op mijn benen stond. Ik ben me meer bewust geworden van mijn lichaam en ben meer op mijn benen gaan staan. Ik heb besloten op Yoga te gaan en weer te gaan sporten om me hier verder van bewust te worden en dat heeft me goed verder geholpen.

Welke inzichten heb je met Voice Dialogue gekregen?

“Ik heb de stemmetjes in verschillende rollen kunnen ervaren als personen (delen) in mezelf met een eigen invloed en ik kon zien welke rol ze in mijn leven spelen. De stemmetjes zijn uit elkaar gehaald en gelabeld. Ze zijn gekalmeerd en mijn eigen innerlijke stem is sterker geworden, heeft nu meer de regie. Ik kan de verschillende stemmetjes nu benoemen en kiezen of ik er wel of niet naar luister. Ik was niet gewend om ruimte in te nemen, zowel fysiek als mentaal en was er van overtuigd dat als ik dat zou doen, anderen minder ruimte zouden hebben. Nu neem ik zowel op mijn werk als thuis meer ruimte in en ik geef mijn grenzen beter aan, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Ik was op zoek naar iets praktisch en het werken met de stoelmethode was praktisch, maar bracht me toch mij mijn gevoel. Door de rollen te ervaren en inzicht te krijgen is er meer verbinding tussen mijn gevoel en mijn verstand en ben ik meer aanwezig. Ik heb minder last van wat anderen zeggen en vinden, maar daarnaast komen positieve dingen wel meer binnen.

Welke inzichten heb je gekregen over je Fybromyalgie

“Ik had niet verwacht iets met de fybromyalgie te doen en deze op de stoel te zetten. Ik was verbaasd over de krachtige energie die er in zat en die de baas over mij was. Ik ging er van uit dat ik moest accepteren dat ik het had en dat ik met de pijn moest leren omgaan. Dit lukte niet, omdat het me beperkte in mijn doen en laten en ik had de neiging om er doorheen te rammen met als gevolg dat ik meer pijnklachten had. Nu gebruik ik de kracht van de Fybromyalgie om ruimte in te nemen en mezelf neer te zetten. Ik klaag er niet meer over en het vraagt geen negatieve energie meer. Ik neem nu bewuste keuzes in wat ik wel en niet doe en als ik besluit om veel te doen, dan bouw ik daarna ook een rustmoment in. Ik heb het ervaren als een individueel, intern en soms ook eenzaam proces, dat tijd nodig had. Ik was een tijdje onbenaderbaar en kon niet aan mijn omgeving uitleggen wat in me omging, wat wel eens tot botsingen leidde. Dat was lastig, omdat ik op die manier ruimte innam, iets wat ik juist moeilijk vond. Nu neem ik mijn ruimte in en het blijkt dat ik die ruimte gewoon krijg. Ik heb nu minder het gevoel dat ik mijn ruimte moet bevechten, iets wat ik vroeger wel altijd deed.

Aanvullende toelichting

Met Voice Dialogue ga je in gesprek met delen van jezelf, die vaak onbewust zijn. Als wij iets in onszelf afkeuren en onderdrukken, kan dat een eigen leven leiden en via een klacht, aandoening of ziekte naar buiten komen. Alles en iedereen wil gezien en gewaardeerd worden en door te luisteren en te erkennen wat er is, kunnen klachten verminderen en zelfs verdwijnen. Bij Anke was het zo dat ze aan de ene kant heel flexibel was, wat zich uitte in te veel rekening houden met anderen, over haar grenzen laten gaan, en fysiek, in hypermobiele gewrichten. Daarnaast had ze een heel krachtige kant die niet over zich heen liet lopen en veel ruimte kon innemen. Die kant mocht er van haar niet zijn, waardoor dat deel ondergronds ging en zich tegen haar richtte. In feite wil dat deel tegen Anke zeggen dat ze minder flexibel moet zijn en meer voor zichzelf moet opkomen. Als je naar de klachten kijkt bij fybromyalgie, dan zijn dat pijnklachten in spieren en aanhechtingen, die alles hebben te maken met bewegen en flexibel zijn. Door met de Fybromyalgie te communiceren kwam Anke achter zijn boodschap en kon ze besluiten deze kracht bewust in te zetten voor zichzelf, zonder zichzelf of anderen te kort te doen. Hierdoor heeft ze een deel van zichzelf kunnen helen en is ze meer in harmonie met zichzelf en haar omgeving.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp verwijs ik naar de boeken van Hal en Sidra Stone, die Voice Dialogue hebben ontwikkeld. Wil je meer weten? kijk dan eens bij Voice Dialogue of de Cursus Innerlijke Criticus.

Wijzigingsdatum | 1-02-2022 17:40