Helende Massage en RSI

Kan RSI ook verholpen worden met Helende Massage? Het gebeurt regelmatig dat mensen bij me komen voor een massage, omdat ze de behoefte hebben om aangeraakt te worden, of last hebben van spanningen. Tijdens de intake blijken er vaak ook lichamelijke klachten te zijn, waarvan men niet weet dat deze ook kunnen worden verholpen met Helende Massage. Het komt ook voor dat mensen bij me komen voor massage, met een specifieke klacht en niet weten dat Helende Massage ook helpt bij andere lichamelijke en geestelijke klachten, of relatieproblemen.

Helende Massage

Responsive imageIk gebruik Helende Massage als hoofdwerkvorm, omdat de werking holistisch is, volgens de vijf natuurgerichte principes. De vraag wat met Helende Massage behandeld kan worden, is sneller te beantwoorden met wat er niet mee behandeld kan worden namelijk: datgene waar men niet zelf naar wil kijken en/of niet zelf aan wil werken. Daarnaast zijn er natuurlijk bepaalde erfelijke aandoeningen die niet verholpen kunnen worden. Wel kunnen klachten dan verlicht worden.

In alle andere gevallen is er een lichamelijke of geestelijke heling mogelijk. De mate van heling hangt wel af van de aandoening, de oorzaak en duur dat de aandoening bestaat en het tempo waarin processen worden opgepakt, cq hoeveel en welke processen er spelen.

Met Helende Massage wordt de energiestroom in het lichaam weer hersteld, zodat het zelfhelende mechanisme weer gaat werken. Ter illustratie geef ik twee praktijkvoorbeelden van RSI.

RSI en Helende Massage in de praktijk

RSI is een aandoening, waarbij door herhaalde bewegingen pijnklachten ontstaan, vaak gepaard met ontstekingen in armen en schouders. Door het lichaam met denken en/of de wil te blijven aanzetten tot werk treedt overbelasting op. Deze klachten zijn fysiek te behandelen met Helende Massage door een specifiek energetisch circuit in het lichaam te herstellen dat te maken heeft met de relatie tussen voelen en denken en het zetten van stappen hierin. Daarnaast zal bewustwording nodig zijn om weer meer contact te krijgen met het voelen en daar stappen in te zetten, zodat de klachten niet meer terugkeren.

Een vrouw die deze klachten nog niet zo lang had en snel begreep waar ze op moest letten, was na twee behandelingen van haar klachten af. Een man die deze klachten al een jaar had en zijn baas verweet dat deze niets aan zijn werksituatie veranderde en die niet bereid was om zelf iets aan zijn werksituatie te veranderen had na drie behandelingen geen baat. In die situatie had verdere behandeling geen zin. Tussen deze twee uitersten zitten verschillende gradaties van helingsduur, afhankelijk van de situatie.

Helende Massage bij erfelijke aandoeningen en fysiek trauma

RSI is een voorbeeld van klachten die behandeld kunnen worden door het herstellen van een energetisch circuit. Zo zijn er binnen Helende Massage verschillende specifieke energetische behandelingen om allerlei klachten te behandelen zoals, menstruatieklachten, rugklachten, migraine etcetera. De behandeling is er dan op gericht het energetische circuit dat met deze aandoening heeft te maken te herstellen. Daarnaast wordt het hele energetische systeem ook meegenomen.

In bepaalde gevallen, zoals bij erfelijke aandoeningen, aangeboren afwijkingen, of onherstelbare schade aan het lichaam door fysiek trauma (zenuwschade ed), kan met Helende Massage geen herstel plaatsvinden. Wel kunnen degeneratieve processen worden vertraagd en de energie worden versterkt, waardoor pijnklachten verminderen.
Daarnaast kan Helende Massage er voor zorgen dat je je weer prettig voelt in je lichaam en meer inzicht krijgt je situatie, wat verzachtend kan werken.

Wil je weten of je met bepaalde klachten baat hebt bij Helende Massage, vraag dan naar meer informatie of maak een afspraak voor een intakegesprek.

Zie ook

Wijzigingsdatum | 22-02-2017 17:35