Voice Dialogue: Burn-out en depressie

Alles wil gezien worden, ook jouw onderdrukte ikken

Voice Dialogue bij burn-out en depressieAls je alleen je sterke ikken aan bod laat komen en je kwetsbare delen onderdrukt, dan ontstaat energieverlies en kun je burn-out of een depressie krijgen. Met Voice Dialogue leer je je onderdrukte delen kennen en waarderen, kom je meer in balans en krijg je meer energie en levenslust.

Voice Dialogue en het systeem van de sterke en onderdrukte ikken

Wanneer we opgroeien ontwikkelen we allemaal sterke en minder sterke (onderdrukte) delen. Dit hangt af van je gezins- en leefomstandigheden. Sterke delen kunnen bijvoorbeeld zijn: de denker, de perfectionist, de criticus en de harder werker. Maar ook de pleaser, of verzorger, bijvoorbeeld in een gezin met een zieke ouder, kan heel veel ruimte innemen. Deze delen worden sterk, omdat ouders en omgeving ze waarderen. De kwetsbare en gevoelige delen zoals het gevoelige, bange of boze kind, het artistieke of muzikale deel mogen er vaak niet zijn. Ze verdwijnen daardoor naar de achtergrond. Tenzij je in een artistiek of muzikaal gezin opgroeit. Dan worden dit juist sterke delen en onderdruk je bijvoorbeeld cognitieve delen.

Energieverlies

De sterke delen helpen je door het leven en dat kan lang goed gaan. Als er een echtscheiding, overlijden, verlies van baan, geboorte of andere ingrijpende levensverandering plaatsvindt, gaat het systeem van de sterke ikken gaat wankelen. Hierdoor kunnen de onderdrukte delen naar boven komen. Je huilt of wordt boos op onverwachte momenten, je hebt ineens geen zin meer om voor anderen te zorgen of je wordt heel erg moe of zelfs depressief. Het kost namelijk heel veel energie om delen in jezelf te onderdrukken. Bovendien kun je ook geen gebruik maken van de kwaliteiten van deze delen. Dat is een enorm verlies.

Burn-out en depressie verslaan met Voice Dialogue

Met Voice Dialogue communiceer je met je onderdrukte kwetsbare delen en je gaat hun waarde zien en erkennen. Dit geeft zelfvertrouwen en kracht. Je sterke delen leren respect te krijgen voor de kwetsbare delen en ook voor jou als regisseur van je leven. Je wordt dan niet meer geleefd door de perfectionist, de pleaser of de criticus, maar je maakt bewuste keuzes in je leven.

Mijn ervaring is dat Voice Dialogue bij burn-out en depressie snel resultaat oplevert, zeker als dit wordt gecombineerd met Helende massage. Wil je meer weten, neem dan contact op of lees meer bij Voice Dialogue of de andere artikelen over Voice Dialogue.

Wijzigingsdatum | 29-09-2023 19:10