Privacy

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • persoonsgegevens voor de financiële administratie verstrek ik aan mijn administrateur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je polisnummer;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’;
 • de kosten van het consult.

Formulieren

Ik gebruik contactgegevens die via aanmeldformulieren of het contactformulier zijn aangeleverd alleen voor het beantwoorden van je vraag, verzoek of aanmelding.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is. Per verwerkingsdoel wordt bepaald hoe lang dat is. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, minimaal 15 jaar bewaard.

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Rechten

Je hebt recht op inzage in het dossier en je kunt een verzoek tot wijziging indienen als er onjuistheden in staan.

Cookies en webstatistieken

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door je internetprogramma op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Deze website kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kan ik cookies niet gebruiken om je op websites van derden te identificeren.

Deze website maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan ik de website beter afstemmen op je wensen. Ik gebruik de verzamelde gegevens niet voor een ander doel. Ook verstrek ik deze gegevens niet aan derden.

Wijzigingsdatum | 27-05-2019 13:45